ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ COVID-19

Καταλληλότητα Εκκρεμεί
Για την είσοδο σας στον κινηματογράφο:
 
 
● είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους
 
● από 5 έως 11 ετών με δήλωση αρνητικού self-test τελευταίου 24ωρου, την οποία υπογράφει ο γονέας ή ακόμα και μη έχων την επιμέλεια κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.
 
● για τους 12 ετών και άνω είναι υποχρεωτκή η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού (ισχύει 14 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εμβολιασμού),
 
ή η επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και έχει ισχύ 180 ημέρες μετά, από αυτόν
 
ή αρνητικό rapid test το οποίο πρέπει να
 έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών πριν την προβολή
 
σε κάθε μια από τις περιπτώσεις το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται απο αστυνομική ταυτότητα ή σχολικό πάσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων
 
● η πληρότητα των αιθουσών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)