Ο ΑΠΟΛΛΩΝ αναμορφώθηκε με σκοπό να προσφέρει στους κατοίκους του Νομού Καβάλας την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία αλλά και να καλύψει τις πολιτιστικές και κοινωνικές   ανάγκες του Νομού Καβάλας με την πολύπλευρη χρήση των αιθουσών του.

Σχεδιάστηκε να παρέχει:

  • Αισθητική και τεχνολογική αρτιότητα αιθουσών και εξοπλισμού.
  • Ευρύτατη γκάμα υπηρεσιών για την ασφάλεια και την διευκόλυνση του επισκέπτη – θεατή.
  • Ολοκληρωμένη ψυχαγωγική πρόταση.

Η θέση του στο κεντρικότερο σημείο της Καβάλας εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση.

Aναβάθμιση στα δομικά στοιχεία του κτιρίου σύμφωνα με τους νέους πολεοδομικούς κανονισμούς.

Τρεις αμφιθεατρικές αίθουσες χωρητικότητας:

  • Α=219 ατόμων + ΑΜΕΑ
  • Β=131 ατόμων + ΑΜΕΑ
  • Γ= 115 ατόμων + ΑΜΕΑ